بیزیکت از ابتدای کار خود از وزارت صنعت،‌معدن و تجارت نماد اعتماد اخذ کرده است.

برای مشاهده جزییات نماد روی تصویر زیر کلیک کنید.

همچنین برای خریداران و فروشندگان فعال در بیزیکت تضمین‌های خاصی فراهم شده است.

این صفحات را ببینید:

تضمین‌های بیزیکت برای خریداران

تضمین‌های بیزیکت برای فروشندگان