اصلاح و ابرو ۱۵۰۰۰ تومان
کوتاهی مو ۱۵۰۰۰ تومان
براشینگ مو ۱۵۰۰۰ تومان
شینیون مو ۳۰۰۰۰ تومان
طراحی ابرو و لب و چشم و سایر کارهای آرایشی انجام میشود

  ۱۵۰۰۰۰

  ۸صبح تا ۹ شب

  mojix

  خیاطی، بافندگی، دوزندگی و ساخت ...

  ارایشی | بهداشتی | کوتاهی | طراحی | عروس