دکتر سعید  محمدی همدانی

دکتر سعید محمدی همدانی

ایران ، البرز ، كرج

دکترای طب سنتی و طب مکمل
با کشفیات بسیار مهم روش های درمانی جدید و طب مکمل دانشگاه علمی کاربردی پردیس ایرانیان

  منوی پروفایل

  دیوار