احمد جباری

ایران ، تهران ، تهران

تامین و توزیع کالاهای اساسی.
تیم قدرتمند آموزشی و مشاوره اقتصادی.

سرمایه گذاری و سرمایه پذیری های خرد و کلان

  منوی پروفایل

  دیوار