دیوار شهباز عبداله پور
شهباز عبداله پور

شهباز عبداله پور

ایران ، ‌آذربایجان شرقی ، تبریز

ماموریت من موفقیت آدمها ست من فقط راه نشان میدهم انتخاب با آنهاست

  منوی پروفایل

  دیوار