یعقوب احمدی

یعقوب احمدی

ایران ، هرمزگان ، بندرعباس

1- مدیریت صادرات محصولات کشاورزی
2- نماینده بیزیکت در بندرعباس

  منوی پروفایل

  دیوار