خلیل رضوی (بنیان‌گذار بیزیکت)

خلیل رضوی (بنیان‌گذار بیزیکت)

ایران ، ‌آذربایجان شرقی ، تبریز

مشاور ارشد کسب و کارآفرینی
آفریننده 85 عنوان کتاب تخصصی

  منوی پروفایل

  دیوار