#تیکه_کتاب

وقتی می‌گویم دیگر به سراغم نیا،
فکر نکن که فراموشت کرده‌ام،
یا دیگر دوستت ندارم، نه.
من فقط فهمیدم:
وقتی دلت با من نیست؛
بودنت مشکلی را حل نمی‌کند،
تنها دلتنگ‌ترم می‌کند!


📕 #خداحافظ_گاری_كوپر
#رومن_گاری