منوی پروفایل

  مشخصات

جنسیت | مرد
تاریخ تولد | 1980/4/23
وضعیت تاهل | متاهل

  تحصیلات

سطح تحصیلات | کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی | مدیریت
نام دانشگاه | دانشگاه نیشابور

  کسب و کار

وضعیت اشتغال | مدیر (کارآفرین)