کارگاه عملی ساختمان وتعمیر مشعل های گازی و گازوییلی
مدت دوره :24ساعت
زمان برگزاری:چهارشنبه وپنجشنبه و جمعه
تاریخ برگزاری: 27و28و29 دی ماه96
همراه با ناهار وپذیرایی
بعداز اتمام دوره مدرک معتبر و قابل ترجمه اهدا خواهد شد.
جهت رزرو به سایت kaashaaneh.ir مراجعه کنید.