کد کالا | 2269

فروشگاه | کتب‌ خلیل رضوی

وضعیت کالا | نو

| ۲۱۰,۰۰۰ ریال | ۱۸۴,۸۰۰ ریال

وضعیت | موجود

محدوده ارسال کالا | محدود به ایران

«چگونه بفروشيم وقتي مشتري نيست؟» اين جمله‌ ممكن است براي شما بسيار آشنا باشد! وقتي اقتصاد دچار ركود مي‌شود، وقتي موازنه درآمد مردم نسبت به مخارج‌شان به هم مي‌خورد، وقتي فروش افت پيدا مي‌كند و وقتي اوضاع مناسب نيست، اين جمله است كه به فراواني بر سر زبان فروشندگان مي‌افتد.
اما در هر اقتصاد بدي و در هر ركود ظاهري‌اي، همواره هستند فروشندگاني كه اوضاع براي‏شان فرق زيادي نمي‌كند و آن‌ها در كار فروش خود مثل سابق پيش مي‌روند و گله كم‌تري نسبت به بقيه دارند! دليل چه مي‌تواند باشد؟
واقعيت اين است كه فروش و فرآيند آن فرق كرده است. در دهه 90 شمسي ديگر نمي‌توان با روالي كه در دهه 80 كار مي‌كرديم كار كنيم و انتظار همان فروش و سود را داشته باشيم. زمانه عوض شده است؛ فن‌آوري و ارتباطات بسيار گسترش يافته است، مردم آگاه‌تر شده‌اند و ترفندهاي سابق براي‏شان رو شده است و البته كتمان نمي‌توان كرد كه اقتصاد هم دچار ركود موقت است. پس چه بايد كرد؟
در اين كتاب با زبان ساده همراه با تمرينات و مثال‌هاي عملي زياد، روش‌هايي جهت افزايش فروش در هر زمان و خصوصاً‌ زماني كه به ظاهر تعداد مشتري كم شده، معرفي شده است كه مطمئناً ‌با به كار بستن آن‌ها شما هم خواهيد توانست از ناله و گله خود مبني بر نبودن يا كم بودن مشتري، كم كنيد و بر فروش خود بيفزاييد!
\\\\r\\\\n
اميدواريم بتوانيد در هر زمان و در هر شرايط، مطابق انتظار خود و حتي بيش‏تر از آن فروش داشته باشيد و بتوانيد بر ركودهاي موقت اقتصادي روزگار غلبه كنيد و با توليد، فروش و كارآفريني خود چرخ‌هاي اقتصادي مملكت را به پيش برانيد و در آباداني آن سهيم شويد.

  اقتصاد، مدیریت، کسب و کارآفرینی

  فروش | بازاریابی | رکود

  ضمانت‌ خرید