تاریخ بازار سرمایه ایران

کد کالا | 2648

فروشگاه | صدرا کتاب

وضعیت کالا | درحد نو

(هر جلد) | ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

وضعیت | موجود

محدوده ارسال کالا | محدود به ایران

کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران روایتگر تحولات حوزه مالی و بازار خدمات مالی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۱۵ تا ۱۳۶۷ است.
در این کتاب به مدد برگرفته هایی از مستندات مکتوب، بی هیچ تعصب و به دور از گرایش های سیاسی، فراز و فرودی که بازار خدمات مالی کشور طی ٧۵ سال گذشته با آن دست به گریبان بوده را به تصویر کشیده است.

  اقتصاد، مدیریت، کسب و کارآفرینی

  بازار | سرمایه

  ضمانت‌ خرید