ملاک‌های تشخیصی اختلالات روانی 5-DSM

کد کالا | 3119

فروشگاه | نشر هنر اول

وضعیت کالا | نو

(هر جلد) | ۸۵۰,۰۰۰ ریال

وضعیت | موجود

محدوده ارسال کالا | محدود به ایران

آموزش به شیوه دیاگرام رنگی Digonistic & Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5

  روانشناسی، موفقیت و ثروت

  تشخیص-بیماری-روانی

  ضمانت‌ خرید