(49) ساده‌سازی کسب و کار
%۱۰

کد کالا | 3384

فروشگاه | کهکشان دانش

وضعیت کالا | نو

(هر جلد) | ۵۶۰,۰۰۰ ریال | ۵۰۴,۰۰۰ ریال

وضعیت | موجود

  اقتصاد، مدیریت، کسب و کارآفرینی

  مدیریت | برند | محصول | بازاریابی

  ضمانت‌ خرید