تاسیسات گلمحمدی
تاسیسات گلمحمدی

میزان رضایت :

0%

تاسیسات گلمحمدی

انجام کلیه خدمات تاسیساتی ساختمان و فروش کلیه کالاهای تاسیسات ساختمان

دوستی

1 سفارش

0 کالا

تاسیسات گلمحمدی

انجام کلیه خدمات تاسیساتی ساختمان و فروش کلیه کالاهای تاسیسات ساختمان

تعداد کالاها :

0

تعداد سفارشات :

0

امتیاز :

ثبت نشده

گفتگو با فروشنده :

نام فروشنده :

رضا گل محمدی

دوستی با فروشنده :

آدرس اینترنتی :

www.biziket.com/jnxadcy

واقع در :

تهران ، تهران

موقعیت بر روی نقشه :

آخرین حضور :

1399/10/25 16:24:48

فعال از :

۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۵:۴۵:۳۰