شبکه کسب و کار ایرانیان
درآمد آسان و دائمی برای همه ایرانیان
همه ایرانیان عزیز: دانش‌جو، دانش‌آموز، خانه‌دار، کارمند، کارگر، بازنشسته، مدیر، کارآفرین، فروشنده، بی‌کار و ... می‌توانند به آسانی و بدون حتی یک ریال هزینه اولیه، با حضور در بیزیکت، با امکانات متنوع و کاربردی آن به درآمدهای سالم و پایدار دست یابند.
جزئیات