شبکه تجاری بیزیکت برای گسترش فعالیت‌های خود در سراسر کشور با مزایای عالی نمایندگی اعطا می‌کند.

اطلاعات بیشتر را اینجا مطالعه کنید

نمایندگان رسمی و مورد تایید بیزیکت:

تهران، جناب آقای احمدعلی جباری

همدان، جناب آقای هادی وکیلی

ایلام، جناب آقای ولی باج

بندرعباس، جناب آقای یعقوب احمدی

گرمسار، جناب آقای علی اصغر منسوبی

گرگان، جناب آقای مرتضی رستگاری

ایلام، جناب آقای آرین رضایی