برد اسانسور

کد کالا | 4182

فروشگاه | فروشگاه برداسانسور

وضعیت کالا | نو

(هر عدد) | ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۶,۳۷۰,۰۰۰ ریال

وضعیت | موجود

  تجهیزات کنترل، برق صنعتی و ابزار دقیق

  برد الکتیونیک اسانسور

  ضمانت‌ خرید