شرکت تراش صنعت نبوغ
شرکت تراش صنعت نبوغ

میزان رضایت :

0%

شرکت تراش صنعت نبوغ

طراح وتولید کننده مه پاش حرارتی

دوستی

1 سفارش

0 کالا

شرکت تراش صنعت نبوغ

طراح وتولید کننده مه پاش حرارتی

تعداد کالاها :

0

تعداد سفارشات :

0

امتیاز :

ثبت نشده

گفتگو با فروشنده :

نام فروشنده :

mostafa gorbanifar

دوستی با فروشنده :

آدرس اینترنتی :

www.biziket.com/Gorbanifar

موقعیت بر روی نقشه :

آخرین حضور :

1400/1/19 16:9:44

فعال از :

۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۱:۳۶:۰۸