میکروسکوپ آلمانی زایس Carl zeiss
میکروسکوپ آلمانی زایس Carl zeiss

کد آگهی | 1196

نوع آگهی | رایگان

مدت اعتبار | نامحدود

میکروسکوپ آلمانی زایس Carl zeiss
قیمت: ۱۵ میلیون تومان
تخفیف دارد

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درج کننده: منيرالدين زيتونلي

دسته‌بندی: سایر موارد

کلمات کلیدی: میکروسکوپ | آلمانی | زایس | Carl | zeiss