فروش  دستگاه لوله برق پلیمیری

کد آگهی | 1255

نوع آگهی | رایگان

مدت اعتبار | نامحدود

یک دستگاه تولید لوله راه اندازی نشده با قیمت خرید می رسد

قیمت: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درج کننده: محمدرضا زائر

دسته‌بندی: سایر موارد