مشاوره تخصصی وانجام پایان نامه و پرپوزال رشته های مشاوره وروانشناسی با قیمت مناسب

کد آگهی | 683

نوع آگهی | رایگان

مدت اعتبار | نامحدود

 ارائه نمونه پایان نامه ، پروژه و تحقیق در زمینه روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی • بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

 • بررسي رابطه وضعيت اقتصادي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

 • بررسي رابطه كمال گرايي والدين با پيشرفت تحصيلي فرزندان

 • رابطه مطلوبيت اجتماعي و خودكارآمدي در شادكامي دانش آموزان

 • پیش بینی ویژگی های شخصیت با هوش معنوی وهوش هیجانی

 • رابطه سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

 • بررسي رابطه سبكهاي فرزند پروري با كمال گرايي فرزندان

 • بررسي رابطه پنج عامل شخصيت با شيوه هاي مديريت

 • رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با سبك هاي هويت نوجوانان

 • رابطه مطلوبيت اجتماعي و خودكارآمدي در عزت نفس دانش آموزان

 • تاثير آموزش جرات ورزي بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان

 • رابطه بين جو رواني با سلامت عمومي كاركنان …

 • رابطه عوامل عاطفي و شناختي در عملكردكاركنان

 • بررسي رابطه باورهاي هوشي و سبك هاي هويت دانشجويان

 • رابطه باورهاي هوشي و سازگاري فردي اجتماعي دانش آموزان

 • رابطه الگوي پنج عاملي شخصيت و خلاقيت

 • رابطه سبك هاي اسناد(تبيين) با سلامت عمومي

 • رابطه سبك هاي اسناد با سبك هاي هويت

 • رابطه باورهاي هوشي و عزت نفس دانش آموزان

 • نقش صفات شخصيت و رويكرد يادگيري در سلامت رواني و شادكامي دانشجويان

 • بررسي رابطه سبك هاي مقابله و اسناد با شادكامي

 • بررسي رابطه بين سبك هاي شناختي و راهبردهاي شناختي و فراشناختي با سازگاري فردي- اجتماعي در دانش آموزان

 • بررسي رابطه احساس پيوستگي و نارسايي هيجاني با عزت نفس

 • رابطه جهت گيري هدف با رضايت زندگي در دانش آموزان

 • رابطه جهت گيري هدف با عزت نفس در دانش آموزان

 • بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان

 • رابطه خودتنظيمي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان

 • رابطه بين سبك هاي شناختي و راهبردهاي شناختي و فراشناختي با عزت نفس

 • بررسي ارتباط دست برتري با عزت نفس

 • نقش باورهاي فراشناخت و خود كارآمدي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

 • اثر سبك هاي شناختي بر مكانيسم هاي دفاعي

 • نقش باورهاي فراشناخت و خود كارآمدي در شادكامي دانش آموزان

 • عوامل موثر بر تنيدگي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي

 • بررسي رابطه احساس پيوستگي و نارسايي هيجاني با شادكامي

 • بررسي رابطه كمال گرايي مثبت و منفي و حل مسائل شناختي

 • بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و كاهش علائم افسردگي

 • رابطه سبك هاي دلبستگي و پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي- اجتماعي

 • بررسي سبك هاي دلبستگي و سبك هاي هويت

 • بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي- اجتماعي در دانش آموزان

 • بررسي رابطه سخت رويي با افزايش سازگاري فردي- اجتماعي در دانش-آموزان

 • بررسي تاثير برنامه آموزش مهارت هاي اجتماعي بر سلامت عمومي دانش آموزان
  حافظه كاذب و عوامل موثربر ان( فشارگروهي ، سن و غيره(
  اثر اموزش شطرنج بر كودكان ناقص خوان
  مقايسه نقش پذيري در كودكان طلاق و گروه كنترل
   يادگيري مشاركتي و عوامل موثر بر ان • رابطه الگوي پنج عاملي شخصيت، سبک هاي هويت و دينداري‏

 • مقايسه هوش و رشد اجتماعي کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبيعي‏

 • ارتباط فعاليت سيستمهاي مغزي/ رفتاري و وقايع زندگي با تغييرات ايمني‌شناختي

 • بررسي اثر روشهاي درماني و آموزشي سرمشق‌پذيري و تمرين سرمشق‌پذيري و آرميدگي عضلاني در درمان رفتارهاي غير جرات ورزي و آموزش رفتارهاي جرات ورزانه

 • بررسي اثربخشي روان درمانگري کوتاه‌مدت آموزش خود مهارگيري با و بدون جهت‌گيري مذهبي (اسلامي) بر مهار اضطراب و تنيدگي در سطح دانشجويان

 • بررسي رابطه ميان تحريک طلبي و انگيزه‌هاي رواني، در دانشجويان

 • بررسي مقدماتي روايي اعتبار و نرم يابي سياهه حالت – صفت اضطراب (STAI-Y)

 •  بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري فردي- اجتماعي در دختران  متوسطه شهرستان ايلام

 • حافظه كاذب و عوامل موثربر ان( فشارگروهي ، سن و غيره(

 • اثر اموزش شطرنج بر كودكان ناقص خوان

 • مقايسه نقش پذيري در كودكان طلاق و گروه كنترل

 • يادگيري مشاركتي و عوامل موثر بر ان

 • موضوعات پیشنهادی روانشناسی (گرایش عمومی،بالینی و سلامت)

 • -         بررسی نقش ویژگی های شخصیتی کمالگرایی و سخت رویی در بیماران افسرده

 • -         بررسی نقش خشم و نشخوار خشم در بیماران افسرده

 • -         بررسی نقش تعدیل کننده پنج عامل بنیادی شخصیت در میزان اضطراب و افسردگی دانشجویان


-         بررسی نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی سخت رویی و کمالگرایی در رابطه بین استرس و پاسخ های فیزیولوژیک


-         بررسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوج های متأهل


-         تأثیر آموزش سخت رویی بر میزان استرس ادراکی و موفقیت تحصیلی


-         تأثیر سخت رویی بر موفقیت ورزشی و سلامت روانی ورزشکاران


-         بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های شناختی وفراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


-         رابطه ناگویی هیجانی با سبک های انطباقی و مشکلات بین فردی


-         رابطه پایگاه هویت با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان سال اول


-         رابطه بین استفاده از مکانیسم های دفاعی و رفتار سازگارانه


-         نقش مکانیسم های دفاعی در تعدیل تجربه و ابراز خشم


-         تأثیر رواندرمانی گروهی مثبت بر خلق دانشجویان


-         مقایسه هوش هیجانی در افراد عادی و افراد مبتلا به افسردگی خفیف


-         مقایسه هوش هیجانی و سلامت روانی در دانشجویان/داش‌آموزان ممتاز و غیر ممتاز


·        طراحی مدلی جهت ارزيابي عملكرد سيستم مديريت ايمني و سلامت شغلي


·        طراحی مدلی جهت ارزیابی کیفیت زندگی و سنجش کیفیت زندگی سالمندان با استفاده از مدل طراحی شده


·        شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر کیفیت زندگی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP


·        بررسي رابطه سلامت رواني و هوش هيجاني در دو گروه ورزشكار و غير ورزشكار • بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخويي، برونگرايي، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و سلامت روانی دانشجویان

 • شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشي، كالبدي و سازماني موثر بر سلامت روانی دانشجویان

 • طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغيرهاي فردی، خانوادگي، روانشناختي و فراشناختي در سلامت روانی دانشجویان

 •  رابطه الگوهاي فرزندپروري با سلامت رواني فرزندان

 • بررسی رابطه بین مهارتهاي اجتماعي و سلامت روانی دانش آموزان

 • مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان

 • مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان

 • مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان

 • میانجی گرهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با سلامت

 • فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری­ها (مطالعه موردی بیماری خاص)

 • پاسخ­های رفتاری و هیجانی به بیماری­ها،غربالگری و روش­های تشخیص پزشکی

 • عوامل روانی گسترش جراحی­های زیبایی، سزارین، مصرف مواد آرایشی و مسائل مبتلا به­جامعه

 • عوامل روانشناختی مرتبط با انواع اعتیاد

 • نقش رسانه­ها و فناوری­های جدید در ارتقای سلامت

 • نابرابریها در سلامت و بیماریها

 • نقش روان­شناسی سلامت در ارتقای نظام بهداشتی

 • جنبه­های روان­شناختی ورزش و تغذیه

 • نقش هیجانات در رفتا­رهای مرتبط با سلامت

 • مداخلات روانشناختی در پیروی دارویی و درمان بیماریها و ارتقای سلامت

 • بررسی رابطه عوامل مربوط به خانواده و سلامتی

 • جنبه های روانشناختی و اجتماعی پیشگیری از بیماریها

 • معنویت،دین ، فرهنگ و سلامتی

 • http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=105859&varStr=2;%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%8A%20%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87,%E2%80%8F%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%82%D9%8A;?????%20??%20?????%20??????????;?????%201387;2;3;15;24">رابطه استرس شغلي و رضايت از زندگي در امدادگران

 • بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخويي، برونگرايي، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و سبک های مقابله ای دانشجویان

 • رابطه بهداشت روان و بهداشت جنسی با سلامت

 • رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و رضایت شغلی

 • رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و سلامت روانی دانشجویان

 • تاثیر روان درمانی بین فردی و گروهی بر درمان افسردگی


·        بررسي رابطه سلامت رواني و سبک های مقابله ای در دو گروه ورزشكار و غير ورزشكار


موضوعات پیشنهادی روانشناسی (گرایش عمومی،بالینی)


-         بررسی روابط ساده و چندگانه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان دانشگاه …


-         آنومي فرهنگي و اجتماعی  و اعتياد به مواد مخدر


-         آموزش مهارت های اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد


-         مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مولفه های اجتماعی نظیر شغل و سن و جنسیت و غیره


-         مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مولفه های اقتصادی فرهنگی


-         بررسی اثر بخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مدیریت خشم بر خشم و آمادگی اعتیاد


-         بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری و حمایتی بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیستیک


-         بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه …


-         بررسی مشکلات رفتاری برونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان های شهرستان …


-         بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و اختلالات شخصیتی در دختران مجرد جوانی که رابطه جنسی دارند.


-         بررسی تأثیر آموزش مهارت شیوه های حل مسأله در بهبود شیوه های حل مسأله و پیشگیری از عود در معتادان شهر ….


موضوعات روانشناسی تربیتی • طراحی و تدوین الگوئی جهت زمينه سازي رشد خلاقيت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسي آموزش دوره راهنمائی در ايران

 • بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت شامل : روان رنجورخويي، برونگرايي، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) وآشفتگی روان شناختی دانشجویان

 • شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشي، كالبدي و سازماني موثر بر شادماني

 • طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغيرهاي فردی، خانوادگي، روانشناختي و فراشناختي در عملكرد تحصیلی دانش آموزان

 •  رابطه الگوهاي فرزندپروري با سلامت رواني و پیشرفت تحصيلي فرزندان

 • طراحی الگوئی جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس مدل  تیمز99 (TIMSS-R)

 • طراحی مدلی جهت بررسي رابطه بین اهداف پيشرفت، خودكارآمدي و راهبردهاي فراشناختي

 • بررسی رابطه بین یادگیری مشارکتی و مهارتهاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

 • رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

قیمت: توافقی

درج کننده: farhadis

دسته‌بندی: سایر موارد

کلمات کلیدی: پایان نامه- پروپوزال- پروژه- روانشناسی- مشاوره- علوم تربیتی