تکلیف خودتان را در این چهاراه مشخص کنید. بعد دست به دست آقای رابرت کیوساکی، سخنران وسرمایه گذار بزرگ امریکایی پول بسازید، پول...پول... نقدینگی تان را مدیریت کنید ویک سرمایه گذار حرفه ای شوید. فقط این خلاصه کتابه...

  Elnur Naghinezhad

  مقاله، تحقیق،‌ راهنما و ...