در چند دهه اخیر تمایل به استفاده از گروه شمع، با توجه به نیروی قابل توجه سازه فوقانی در زیر سازه‌های مهمی همچون تجهیزات نیروگاهی، مجتمع‌های پتروشیمی، سازه‌های دریائی، پل‌ها و سازه‌های بلند و یا عدم وجود خاک مناسب در محل احداث سازه‌ها به منظور بالا بردن توان باربری و کاهش نشست پی‌افزایش یافته است. با توجه به پیچیدگی‌اندرکنش شمع، رادیه و خاک وهمچنین گستردگی زیاد پارامترهای طراحی در این نوع پی‌ها، انتخاب بهینه برخی از این پارامترها به منظورتامین شرایط پایداری سازه و همچنین از لحاظ اقتصادی حایز اهمیت است که با استفاده از روش‌های بهینه یابی می‌توان به این مهم دست پیدا نمود. دراین پژوهش از روش الگوریتم ژنتیک دو هدفه جهت بهینه‌سازی مجموعه گروه شمع و رادیه استفاده شده است. بدین منظور برنامه ای درمحیط نرم افزار MATLAB نوشته شده و مجموعه شمع‌ها و مشخصات متفاوت آنها برای شرایط یک مساله مشخص بعنوان نمونه طراحی گردیده و سپس آرایش بهینه گروه شمع در زیر رادیه برای افزایش ظرفیت باربری سیستم وکاهش نشست رادیه (به عنوان تابع هدف) معرفی و به کمک برنامه کامپیوتری بهینه‌سازی شده است.

  shojaei

  مقاله، تحقیق،‌ راهنما و ...

راهنمای خرید: بعد از پرداخت آنلاین مبلغ فوق برای خرید این فایل، یا خرید از اعتبار حساب، لینک دانلود فایل به نشانی ایمیل اعلام شده شما ارسال خواهد شد. این لینک امکان ۵ بار استفاده برای دانلود فایل را فراهم می‌کند. لطفا آدرس ایمیل خودتان را صحیح وارد کنید.