رازهای موفقیت بزرگان
درس 13
مدت زمان:13دقیقه
نوع فایل:صوتی
حجم فایل:4.65MB
نکته مهم:یکی از بهترین کتابهای صوتی در زمینه موفقیت که تاثیر زیادی روی افراد میگذارد
این فایل را چندین مرتبه گوش دهید

  Ali kaboli

  کتاب صوتی، سخنرانی