یکی از مهم ترین عوامل کسب درآمد کار با گوشی های هوشمند است
و آگاهی از خدمات اپراتورها است
این آموزش مخصوص کاربران اولین اپراتور کشور (همراه اول ) است
آیا از نهایت سرعت سیم کارت خود بهرهمندید؟
با این فایل شما میتوانید به راحتی یکی از هزاران خدمات این اپراتور را بدانید و به راحتی از ان استفاده کنید


#محمدانصاری7

  Muazad10 انصاری

  کلیپ و ویدیوی کوتاه | فیلم آموزشی و ...