⁦🇮🇷بیمه آنلاین 24👇🎯
مشاوره قبل از خرید وصدور آنلاین بیمه نامه از تمام شرکتهای بیمه نامه ارسال رایگان به تمام نقاط کشور
⁦✔️⁩بیمه آتش سوزی منازل مسکونی , ویلایی،اپارتمان،مجتمع های مسکونی بصورت گروهی بابک بیمه نامه⁦🏘️⁩🏤🔥
⁦✔️⁩بیمه حوادث انفرادی دارای اعتبار یکساله در کلیه نقاط جهان
⁦✔️⁩بیمه مسولیت پزشکان و پیراپزشکان وپرسنل بخش درمانی
⁦✔️⁩بیمه شخص ثالث خودرو
⁦✔️⁩بیمه بدنه خودروهای سواری شخصی
⁦✔️⁩بیمه درمان تکمیلی انفرادی و خانواده،وکارگاههای کوچک حداقل 15نفر با احتساب اعضای خانواده