سردار حجازی دار فانی را وداع گفت وبه لقاالله پیوست