دانیال هم بازی را به سرطان باخت\\ این روزها که هرلحظه منتظر شنیدن فوت عزیزیبا درگیری از کرونا هستیم،در ورزشگاه شهید هرندی عکس پسر نوجوانی را دیدم که همبازیهایش برایش یابودگرفته وبا شاخه گلی در سومین روز درگذشت آن مرحوم به همراه مربیان وسرپرستان تیم فوتبال استقلال جنوب وبازیکن ارزشمند تیم استقلال وتیم ملی آقای مهدی فنونی زاده وآقای پور حسین مدیر مجموعه ورزشی استقلال جنوب با نثار شاخه گل یادش را زنده نگه داشتند. دانیال جعاوله نوجوان خوزستانی در سن هفده سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.درگذشت این فوتبالیست خوب را به جامعه فوتبال بویژه خانواده داغدارش تسلیت گفته وبرای ایشان آرامش ابدی از خداوند متعال خواهانیم.روحش شاد ویادش گرامی