بزرگترین کارناوال نوروزی در منطقه ۱۷ شهرداری/ دومین روز عید نوروز بزرگترین کارناوال شادی با بیش از صد عروسک ودویست هنرمند در میدان مدافعان حرم ،منطقه ۱۷ شهرداری تهران وبا حضور مدیران شهرداری واستقبال اهالی منطقه برپا شد ،مهندس علیپور ،معاونت فرهنگی ،هنری منطقه با حضور در این جشن بزرگ،هدف از برگزاری اینگونه مراسم را ایجاد شور وشعف در بین مردم ویاآوری جشنهای ایرانی دانست وگفت در سال گذشته با توجه به سختیها وفشارهای اقتصادی وشیوع ویروس کرونا ،مردم روزهای سختی را تجربه کردند ،واینگونه جشنها شاید بتواند گوشه ای از مشکلات آنها را از یاد ببرد