اگر میخوای خوب پول در بیاری با من در ارتباط باش

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال

  یک ساعت

  محمد اسلامی

  مشاوره مدیریتی و کسب و کار

  مشاوره .تکنیک های فروش.بازاریابی.مارکتینگ.