میکروسکوپ بیناکولر

کد آگهی | 1197

نوع آگهی | رایگان

مدت اعتبار | نامحدود

میکروسکوپ بیناکولر
قیمت: ۷ میلیون تومان
تخفیف دارد

قیمت: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درج کننده: منيرالدين زيتونلي

دسته‌بندی: سایر موارد

کلمات کلیدی: میکروسکوپ | بیناکولر