کد آگهی | 47

نوع آگهی | رایگان

مدت اعتبار | نامحدود

تها راه ترک اعتیاد:


تنها راه ترک اعتیاد خود طرف معتاد است 


1: شخص معتاد بخواد که خودش را از این لجن زار بیرون بکشد


2: از خودش بپرسد چه چیزی مانع او از ترک مواد میشد


3: پیدا کردن مانع و رفع کردن ان


4: از خود بپرسید من چرا باید بکشم چرا باید اینکارو با خودم کنم بپرسید دلیل این مصرفم چیه


5: دلیل ان را حل کنید و خوب با ارامش فکر کنید


6:به خود تلقین کنید که اراده من به علت دلیل هایی که دارم مثل کوه بین من و مصرف ماد می ایسته


7:به انجام کار ها و بنامه ریزی های بعد ترک فکر کنید و هدفی مشخص کنید 


8:از دوستان مصرف کننده و مکان های الوده دوری کنید


9: به خود بگویید از این به بعد هر اتفاقی واسم افتاد من دیگه مصرف نمیکنم


10:به خود قولی دهید که بهش پایبندید 


امید وارم روزهای پاک خوبی داشته باشید

قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال

درج کننده: ali8186 ashrafian

دسته‌بندی: آموزش