آموزش مدیریت و کنترل پروژه

کد آگهی | 503

نوع آگهی | رایگان

مدت اعتبار | نامحدود

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه  1. تهیه https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1"> style="color: #000000;">ساختار شکست کار پروژه WBS

  2. برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به روش مسیر بحرانی CPM

  3. برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به روش PERT

  4. بودجه بندی پروژه‌ها و زمانبندی منابع مورد استفاده

  5. تهیه گزارش از روند و پیشرفت پروژه‌ها

  6. تهیه گزارش کارگاهی و مدیریتی

  7. مشارکت در تحلیل پروژه و تهیه طرح‌های بهبود

  8. خدمات هزینه یابی پروژه تهیه صورت وضعیت

قیمت: توافقی

درج کننده: homejob

دسته‌بندی: آموزش

کلمات کلیدی: مدیریت | مدیریت پروژه | کنترل پروژه | PMBOK